Szigetszentmiklós, Bucka-tó

Társaságunk 2015 szeptembere óta látja el Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának tulajdonban lévő Szigetszentmiklós, Bucka–tó 5931 hrsz. egész területének, valamint a környező területen lévő monitoring kutainak őrzés-védés biztonsági feladatait 24 órában.
A terület veszélyes hulladékokkal való feltöltése előidézte a Bucka-tó és környékének kisebb károsodását. A hulladéktömeg talaj- és talajvízszennyezést okozott. Pályázat keretében megvalósult Szigetszentmiklós Bucka-tó és környékének kármentesítése, melynek következtében az ott élők környezete tisztábbá és higiénikusabbá vált és zöld területekkel gazdagodott a városrész.

Társaságunk feladata a kármentesített terület megóvása az esetleges újabb szemétlerakástól. Továbbá a területen végezhető szabadidős tevékenységek folytatása alatt a vonatkozó szabályok betartatása.